B.S. Index van de afkondigingen van 1 juli 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/2005 pub. 20/07/2005 numac 2005011308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen type ministerieel besluit prom. 01/07/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005011366 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005035868 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2005 pub. 09/08/2005 numac 2005035930 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelors- en mastersopleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2005 pub. 23/08/2005 numac 2005035955 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels voor de aanvraag en de afgifte van het stedenbouwkundig attest

decreet

type decreet prom. 01/07/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202280 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de adoptie type decreet prom. 01/07/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005029228 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het leerplichtonderwijs en het onderwijs voor sociale promotie, het hoger onderwijs, de gezondheidspromotie op school, de coördinatie van de opvang van kinderen tijdens hun vrije tijd en de ondersteuning v type decreet prom. 01/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005029222 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de studies in de geneeskunde en de tandheelkunde

document

type document prom. 01/07/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005202258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevestiging van sommige opleidingsprofielen bepaald overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs type document prom. 01/07/2005 pub. 08/09/2006 numac 2006000478 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn inzake het verspreiden van gerechtelijke opsporingsberichten via de media en het internet. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005202456 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de « Union des Etudiants de la Communauté française » als representatieve studentenorganisatie erkend op gemeenschapsniveau

erratum

type erratum prom. 01/07/2005 pub. 04/10/2005 numac 2005029243 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het leerplichtonderwijs en het onderwijs voor sociale promotie, het hoger onderwijs, de gezondheidspromotie op school, de coördinatie van de opvang van kinderen tijdens hun vrije tijd en de ondersteuning v type erratum prom. 01/07/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005202921 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het leerplichtonderwijs en het onderwijs voor sociale promotie, het hoger onderwijs, de gezondheidspromotie op school, de coördinatie van de opvang van kinderen tijdens hun vrije tijd en de ondersteuning v
^