B.S. Index van de afkondigingen van 5 juli 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/07/2005 pub. 13/07/2005 numac 2005009539 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reis- en verblijfskosten toegekend aan de leden van de Federale Bemiddelingscommissie type koninklijk besluit prom. 05/07/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005014143 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. - Addendum type koninklijk besluit prom. 05/07/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005014145 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel. - Addendum type koninklijk besluit prom. 05/07/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005014144 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht N.M.B.S. Holding. - Addendum type koninklijk besluit prom. 05/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005014119 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht N.M.B.S. Holding type koninklijk besluit prom. 05/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005014118 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 05/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005014120 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 05/07/2005 pub. 20/07/2005 numac 2005002083 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre de droit public de l'Université libre de Bruxelles »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2005 pub. 27/07/2005 numac 2005014113 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type ministerieel besluit prom. 05/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005035827 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de specificiteitscertificering voor lan

erratum

type erratum prom. 05/07/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005035990 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van telersverenigingen, de actiefondsen,

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 05/07/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005033078 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 05/07/2005 pub. 03/11/2005 numac 2005033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1983 houdende oprichting van een Duitstalige Jeugdraad
^