B.S. Index van de afkondigingen van 1 augustus 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/08/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005011369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend rechtskundig bijzitter van de Nationale Raad van de Orde van architecten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/08/2005 pub. 17/08/2005 numac 2005000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten « bijkomend contingent » Activa-Stadswachten in de steden en gemeenten die een Veiligheids- en Preventiecontract hebben gesloten met de Staat type ministerieel besluit prom. 01/08/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissie goederenvervoer over de weg type ministerieel besluit prom. 01/08/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006200168 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 53 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

erratum

type erratum prom. 01/08/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005011386 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend rechtskundig bijzitter van de Nationale Raad van de Orde van architecten. - Erratum
^