B.S. Index van de afkondigingen van 8 augustus 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/08/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005022664 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 08/08/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006200171 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005. type ministerieel besluit prom. 08/08/2005 pub. 14/10/2005 numac 2005202768 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen in Komen type ministerieel besluit prom. 08/08/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005011353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Raad voor het Vrij Aanvullende Pensioen voor Zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 08/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202224 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen in Komen type ministerieel besluit prom. 08/08/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006200170 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005009675 bron federale overheidsdienst justitie Ministeriële circulaire inzake het Europees aanhoudingsbevel

erratum

type erratum prom. 08/08/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005022882 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type erratum prom. 08/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005022729 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui
^