B.S. Index van de afkondigingen van 16 augustus 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/08/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006200172 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 50 en programma 06 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005
^