B.S. Index van de afkondigingen van 18 augustus 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/08/2005 pub. 28/11/2005 numac 2005009286 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot bepaling van het standaardformulier van advies bedoeld in artikel 259ter, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek
^