B.S. Index van de afkondigingen van 25 augustus 2005

Snelle toegang:

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005202221 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 25/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005202220 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de zitting 2004-2005 van het Waalse Parlement type besluit van de waalse regering prom. 25/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005202303 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende maatregelen betreffende het gecombineerd vervoer ter uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, a, van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote onderne type besluit van de waalse regering prom. 25/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005202223 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de Transport en commun du Hainaut » type besluit van de waalse regering prom. 25/08/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005202508 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van de leningen van de "Société wallonne du Crédit social" type besluit van de waalse regering prom. 25/08/2005 pub. 16/09/2005 numac 2005027371 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verdeling van de uitzonderlijke steun van overdracht 1 van het gemeentelijk Tonusplan voor het jaar 2005

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 06/03/2006 numac 2006029032 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 toegelaten wordt in afwijking van artikel 24, § 2, 8° van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommig type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203052 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van de overgangsklassen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2005-2006 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203011 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 4, type 5 wordt toegelaten in afwijking van artikel 24, § 2, 8°, van de wet van 29 mei 1959 tot wijzig type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005202994 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende maatregelen tot toepassing van de artikelen 55 en 342 van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203051 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van de overgangsklassen in het basisonderwijs voor het schooljaar 2005-2006 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005202801 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003 houdende aanstelling van de leden van de Bestendige Commissie voor bevordering en selectie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203049 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages van de lestijdenpakketten die voor het schooljaar 2005-2006 uitgedeeld kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005202997 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages van de lestijdenpakketten die voor het schooljaar 2005-2006 uitgedeeld kunnen worden in de instituten voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap en in de o type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005202609 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van een lid van de bestuursraad van de Publiekrechtelijke Maatschappij voor het beheren van de Schoolgebouwen van Brussel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005202518 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen

erratum

type erratum prom. 25/08/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005203199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » . - Erratum

arrest

type arrest prom. 25/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005003669 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en van de lijst van de beleggingsondernemingen type arrest prom. 25/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005003670 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie tot wijziging van de lijst van kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend
^