B.S. Index van de afkondigingen van 26 september 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/09/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005002103 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 26/09/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005021131 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en type koninklijk besluit prom. 26/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005003726 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanduiding van de instellingen bedoeld in artikel 23, § 7, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 26/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005003725 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het statuut van de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen type koninklijk besluit prom. 26/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005000687 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaart en de procedure inzake de onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/09/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005022829 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap type ministerieel besluit prom. 26/09/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200237 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

erratum

type erratum prom. 26/09/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005003832 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het statuut van de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen. - Erratum
^