B.S. Index van de afkondigingen van 5 oktober 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/10/2005 pub. 14/10/2005 numac 2005011416 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/10/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005000639 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzenbrief PLP 38bis betreffende het afsluiten van de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones type omzendbrief prom. 05/10/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005000676 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 38bis betreffende het afsluiten van de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones. - Duitse vertaling

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 05/10/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005003728 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions »
^