B.S. Index van de afkondigingen van 6 oktober 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/10/2005 pub. 04/06/2015 numac 2015000251 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met en uitvoering van het Protocol van 2003 bij het Internationaal Verdrag van 1992 ter oprichting van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, opgemaakt te Londen op 16 mei 2003. - Offici type wet prom. 06/10/2005 pub. 20/11/2006 numac 2006015158 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1° Scheldeverdrag, 2° Maasverdrag, gedaan te Gent op 3 december 2002. - Addendum type wet prom. 06/10/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005015145 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met en uitvoering van het Protocol van 2003 bij het Internationaal Verdrag van 1992 ter oprichting van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, opgemaakt te Londen op 16 mei 2003 type wet prom. 06/10/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005015147 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1° Scheldeverdrag, 2° Maasverdrag, gedaan te Gent op 3 december 2002 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/10/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005002116 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage type koninklijk besluit prom. 06/10/2005 pub. 14/10/2005 numac 2005011423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van het Tariferingsbureau type koninklijk besluit prom. 06/10/2005 pub. 14/10/2005 numac 2005011422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van het Tariferingsbureau inzake natuurrampen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/10/2005 pub. 17/10/2005 numac 2005003740 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/10/2005 pub. 03/02/2006 numac 2006200276 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 06/10/2005 pub. 03/02/2006 numac 2006200274 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/10/2005 pub. 17/10/2005 numac 2005202886 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005029247 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 december 2001 houdende aanwijzing van de leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 06/10/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005031408 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende eervol ontslag van de commissaris de heer Luc Notredame, en houdende benoeming van een commissaris bij de koelpelvereniging Iris
^