B.S. Index van de afkondigingen van 2 november 2005

Snelle toegang:

document

type document prom. 02/11/2005 pub. 05/04/2006 numac 2006015057 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Bilaterale Verdragen en Overeenkomsten tussen de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië en het Koninkrijk België. - Uitwisseling van nota's tussen de Republiek Servië-Montenegro en het Koninkrijk België
^