B.S. Index van de afkondigingen van 3 november 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005022977 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005022997 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de verdeling van microchips type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005022979 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Belgisch nationaal werk tot bestrijding van de tuberculose en de respiratoire aandoeningen » type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005022985 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « v.z.w. Promotion Santé et Développement durable » type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005022988 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Belgische Radio-Televisie van de Franse Gemeenschap » type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005022986 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « UVC Brugmann » type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005022978 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Belgische Federatie tegen Kanker » type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005022980 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de heer Kenneth Lotin type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 14/04/2006 numac 2006021068 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van het Federaal Planbureau type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005022981 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Belgisch nationaal werk tot bestrijding van de tuberculose en de respiratoire aandoeningen » type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005022987 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « v.z.w. Univers Santé » type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005022983 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « v.z.w. VVB - MENS » type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005022984 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Belgisch nationaal werk tot bestrijding van de tuberculose en de respiratoire aandoeningen » type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005023000 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2005-2006 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling

erratum

type erratum prom. 03/11/2005 pub. 19/01/2006 numac 2006022003 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden. - Erratum
^