B.S. Index van de afkondigingen van 4 november 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/11/2005 pub. 28/11/2005 numac 2005009900 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 04/11/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005036577 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g type ministerieel besluit prom. 04/11/2005 pub. 09/02/2006 numac 2006200309 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005
^