B.S. Index van de afkondigingen van 8 november 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/11/2005 pub. 09/02/2006 numac 2006200312 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 08/11/2005 pub. 09/02/2006 numac 2006200311 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 08/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005011460 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juli 1998 tot verlening, voor het vervoer van springstoffen aan bepaalde kaaien van de haven van Antwerpen, van een afwijking op de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 septemb

arrest

type arrest prom. 08/11/2005 pub. 29/11/2005 numac 2005003809 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot opmaak van de lijst van de vereffeningsinstellingen naar Belgisch recht type arrest prom. 08/11/2005 pub. 29/11/2005 numac 2005003807 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot opmaak van de lijst van de in België vergunde met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen type arrest prom. 08/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005003793 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen met vergunning in België type arrest prom. 08/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005003794 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend
^