B.S. Index van de afkondigingen van 9 november 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005002124 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende de lijst van de gecertificeerde opleidingen van de vakrichtingen van het niveau A type ministerieel besluit prom. 09/11/2005 pub. 09/02/2006 numac 2006200322 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005
^