B.S. Index van de afkondigingen van 15 november 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/11/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005009878 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Nationale Tuchtraad
^