B.S. Index van de afkondigingen van 16 november 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/11/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005021150 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2003 tot aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het Overlegcomité, opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 16/11/2005 pub. 17/02/2006 numac 2006022110 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de V.Z.W. "Association pour la lutte contre le SIDA" type koninklijk besluit prom. 16/11/2005 pub. 20/01/2006 numac 2005023116 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de wetenschappelijke verenigingen voor huisartsen type koninklijk besluit prom. 16/11/2005 pub. 18/01/2006 numac 2005023091 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan het Belgische Werk tegen Kanker voor het opmaken en het bijhouden, gedurende het jaar 2005, van een register van de nieuwe kankergevallen in België type koninklijk besluit prom. 16/11/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005023012 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de toelage toegekend aan de erkende geïntegreerde diensten voor thuisverzorging overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van g type koninklijk besluit prom. 16/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005003782 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op zondag 1 januari 2006 type koninklijk besluit prom. 16/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005023021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 16/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022939 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2003 tot vaststelling van de voorwaarden waarin een tegemoetkoming kan worden toegekend voor de verstrekkingen omschreven in artikel 34, 13°, van de wet betreffende de verplichte verz type koninklijk besluit prom. 16/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005014191 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022975 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van geneesheer-specialist afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 16/11/2005 pub. 28/11/2005 numac 2005022960 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het jaar 2004, van de parameters per ziekenfonds, ter verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging ingericht door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen voor de zelfs type ministerieel besluit prom. 16/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022972 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van huisarts afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 16/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022973 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van tandarts afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 16/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022974 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van arts afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 16/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005023013 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 16/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022930 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van tandarts-specialist afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 16/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022928 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels op het terrein van de farmacie afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 16/11/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005203251 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij de landbouwers ertoe gemachtigd worden om het reinigingswater voor melkgereedschappen dat chloorhoudende producten bevat te storten in de mestkuip

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/11/2005 pub. 13/09/2006 numac 2006033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1984 betreffende de diensten met afzonderlijk beheer in het gemeenschapsonderwijs
^