B.S. Index van de afkondigingen van 28 november 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005003826 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van aandelen genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 29 november 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem vo type ministerieel besluit prom. 28/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005036519 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 28/11/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005023050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 februari 2005 tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 28/11/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005011481 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van elke afdeling van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 28/11/2005 pub. 27/12/2005 numac 2005002146 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanduiding binnen de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, van de hi√ęrarchische meerderen die bevoegd zijn om voorlopige voorstellen te doen inzake tuchtstraffen
^