B.S. Index van de afkondigingen van 5 december 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005011500 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 05/12/2005 pub. 28/02/2006 numac 2005023123 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 05/12/2005 pub. 15/02/2006 numac 2006200418 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 50 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 05/12/2005 pub. 14/02/2006 numac 2006200387 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 05/12/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006200356 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 05/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2005023121 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 05/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2005023122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 05/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005023061 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2003 tot opname van erkende functies « mobiele urgentiegroep » in de dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 05/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005011501 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 05/12/2005 pub. 14/06/2006 numac 2006022471 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

decreet

type decreet prom. 05/12/2005 pub. 02/03/2006 numac 2006033005 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot tweede aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 type decreet prom. 05/12/2005 pub. 02/03/2006 numac 2006033006 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type decreet prom. 05/12/2005 pub. 26/04/2006 numac 2006033017 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap ovor het begrotingsjaar 2005
^