B.S. Index van de afkondigingen van 27 februari 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022252 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1977 tot bepaling van de verstrekkingen van klinische biologie, bedoeld in artikel 63 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/02/2006 pub. 21/03/2006 numac 2006015046 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdrac
^