B.S. Index van de afkondigingen van 28 februari 2006

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006003161 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2006 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 28/02/2006 pub. 21/03/2006 numac 2006009221 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van secretarissen van de Commissie van Toezicht

arrest

type arrest prom. 28/02/2006 pub. 09/03/2006 numac 2006003170 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en in België geregistreerd bijkantoor h type arrest prom. 28/02/2006 pub. 20/03/2006 numac 2006003175 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type arrest prom. 28/02/2006 pub. 20/03/2006 numac 2006003174 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^