B.S. Index van de afkondigingen van 21 maart 2006

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006035703 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van erkenningsbesluiten als gevolg van de naamsverandering van de VZW Stichting Levend Erfgoed type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006201512 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006201513 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006201514 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006201507 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006201506 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006. type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006201508 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006201509 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 12/04/2006 numac 2006007115 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie van Nationale erkentelijkheid die de Minister van Landsverdediging moet adviseren bij het toekennen van de statuten van gewapend weerstander, inlichtings- en actieagent en ontvluchtte type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 06/04/2006 numac 2006000248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland en betreffende de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (coördinatiecel van het DICa

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/03/2006 pub. 03/05/2006 numac 2006201323 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van verschillende besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van adoptie-instellingen

arrest

type arrest prom. 21/03/2006 pub. 31/03/2006 numac 2006003218 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend
^