B.S. Index van de afkondigingen van 15 mei 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2006 pub. 28/08/2012 numac 2012000542 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toepassing op de Belgen van zekere bepalingen van het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht , gedaan te Genève op 20 december 1996, en van het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intel type wet prom. 15/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006014133 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende diverse maatregelen inzake vervoer type wet prom. 15/05/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006015089 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende Internationale Akten : 1° Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht , gedaan te Genève op 20 december 1996; 2° Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigend type wet prom. 15/05/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006009679 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek type wet prom. 15/05/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006015090 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de toepassing op de Belgen van zekere bepalingen van het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht , gedaan te Genève op 20 december 1996, en van het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intel type wet prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type wet prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type wet prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie type wet prom. 15/05/2006 pub. 02/10/2008 numac 2008000811 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse maatregelen inzake vervoer Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006012141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de NV SABENA, betreffende de invoering van een regeling type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006012132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitst type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006201664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 11/07/2006 numac 2006201587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies L type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006012140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende de invoering van een recht type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006012124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006012143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de NV SABENA, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006012131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende de invoering van een regeli type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006012142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006201668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het soc type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006012122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de goedkeuring van de bedragen, vastgesteld in uitvoering van artikel type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006012127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot instelling van een regeling van aanvul type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006012126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006201615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 28/09/2006 numac 2006012129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006012135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse G type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006201586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewes type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006201663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewe type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006012119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot vaststel type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006012125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende een buitengewone bijdrage voor het jaar 2005 aan het "S type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006201623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende het brugpensioen op 58 jaar in de sector van de dia type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de D type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006012123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij brugpensioen voor de type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006012147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limb type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006012117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die vernietigers van ziekteverwekkend afval vervaardigen en die instaan voor gespecialiseerd onderhoud in machinaal lassen, gelegen in de streek van Bergen-Borinage en die onder het Paritair Comit type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006012144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse G type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 06/06/2006 numac 2006012116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen met als activiteit onderhoud en industriële verhuizing, gelegen in de streek van Bergen-Borinage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van d type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006012138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006012137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006000429 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006201606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de we type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006012139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het halftijds conventioneel type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006012120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de oprichting van een vormingscomité en de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006012130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 januari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een eindeloopbaanpremie type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006012149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politie type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006012133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de toekenning van een vakbondspremie aan de werknemers van onderneming type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006012121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse G type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006012134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende het stelsel van tijdskrediet

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006009398 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een assessor in de Franstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006009400 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid en van een plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006009399 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangend lid van de Franstalige afdeling van de Departementale Stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006009396 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangend assessor van de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006009401 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een assessor en van een plaatsvervangend assessor in de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006009397 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van twee assessoren en van twee plaatsvervangende assessoren in de Franstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006009395 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een plaatsvervangend assessor in de Franstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006021089 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006021088 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschap type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006009394 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een assessor van de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009463 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanwijzing van bepaalde leden van het comité van gebruikers van Phenix, ingesteld bij artikel 27 van de wet van 10 augustus 2005 tot oprichting van het informatiesysteem Phenix type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006202013 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006202014 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

erratum

type erratum prom. 15/05/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009511 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. - Erratum type erratum prom. 15/05/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009510 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie. - Erratum type erratum prom. 15/05/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006009656 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie. - Erratum
^