B.S. Index van de afkondigingen van 8 juni 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009438 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens. - Adviesraad voor wapens : oproep tot kandidaatstelling type wet prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006014145 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type ministerieel besluit prom. 08/06/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006014143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen type ministerieel besluit prom. 08/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006003279 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten van de aanvraag en de inhoud van de door de verzekeringsondernemingen voor te leggen documenten met het oog op de teruggave van de jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kr type ministerieel besluit prom. 08/06/2006 pub. 13/06/2006 numac 2006003274 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2006-2011

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006031310 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de samenstelling van de plenaire vergadering van de Raad van het Wetenschapsbeleid voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht door de ordonnantie van 10 februari 2000

decreet

type decreet prom. 08/06/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201976 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009460 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van de wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens type omzendbrief prom. 08/06/2006 pub. 14/11/2006 numac 2006000632 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van de wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens . - Duitse vertaling

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/06/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006033074 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/06/2006 pub. 17/11/2006 numac 2006033092 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschaphoudende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Paritair Comité voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs
^