B.S. Index van de afkondigingen van 20 juni 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/06/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006202143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende wijziging van artikel 13 van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers type wet prom. 20/06/2006 pub. 26/07/2006 numac 2006000431 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van bepaalde teksten betreffende de geïntegreerde politie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006014147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 20/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006002081 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1994 betreffende het financiële beheer van SELOR als staatsdienst met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 20/06/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006000506 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
^