B.S. Index van de afkondigingen van 26 juni 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/06/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006000456 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de Directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022635 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij machtiging van handtekening wordt verleend aan de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006022671 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van een lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemene tandarts type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de adjunct-regeringscommissaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

decreet

type decreet prom. 26/06/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006033090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 JUNI 2006 - Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2006 type decreet prom. 26/06/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006033077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschap

document

type document prom. 26/06/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006033075 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 26 oktober 1998 betreffende de invoering van de nieuwe Duitse spelling

overeenkomst

type overeenkomst prom. 26/06/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006022626 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^