B.S. Index van de afkondigingen van 18 juli 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/07/2006 pub. 04/09/2006 numac 2006009678 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/07/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006022760 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de tenlasteneming van de financiële weerslag van het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van type koninklijk besluit prom. 18/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006022759 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organi type koninklijk besluit prom. 18/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006002097 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006202755 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit waarbij machtiging tot beheer wordt verleend overeenkomstig het decreet van 24 november 1994 houdende ontbinding van de "Office de la Navigation" en oprichting van de "Office de Promotion des Voies navigables" (Dienst voor de Bevorde type ministerieel besluit prom. 18/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006202851 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 05 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 18/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006202848 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

erratum

type erratum prom. 18/07/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006002113 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten. - Erratum type erratum prom. 18/07/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006002123 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten. - Erratum
^