B.S. Index van de afkondigingen van 31 juli 2006

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/07/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006012386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 18 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

document

type document prom. 31/07/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006031404 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opstelling van de gemeentelijke begrotingen voor 2007 en de meerjarige beheersplannen

erkenning

type erkenning prom. 31/07/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006022789 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^