B.S. Index van de afkondigingen van 1 augustus 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006007232 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de Koninklijke Militaire School

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/08/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006022754 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de afwijkingen op de toepassing van artikel 76sexies van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 01/08/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006022753 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's « cardiale pathologie » moeten voldoen om erkend te worden
^