B.S. Index van de afkondigingen van 3 augustus 2006

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/08/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006202637 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van artikel L4142-27 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en waarbij het verboden is bepaalde letterwoorden te gebruiken voor de provinciale en gemeentelijke verkiezingen van 8 ok type ministerieel besluit prom. 03/08/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006011370 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 13 voo type ministerieel besluit prom. 03/08/2006 pub. 04/09/2006 numac 2006011374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 03/08/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006036372 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de erkenning van de fokkersvereniging « Het Belgisch Mérens Stamboek VZW - Le Studbook belge du Mérens ASBL » en tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2005 houdende de organisatie van de uitbouw van fo
^