B.S. Index van de afkondigingen van 4 augustus 2006

Snelle toegang:

omzendbrief

type omzendbrief prom. 04/08/2006 pub. 04/09/2006 numac 2006022825 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief houdende diverse bepalingen waarbij artikel 21, § 6, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie wordt gewijzigd
^