B.S. Index van de afkondigingen van 7 augustus 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/08/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006007235 bron ministerie van landsverdediging Wet tot uitbreiding tot bepaalde oud-strijders en oorlogsslachtoffers van de kosteloze geneeskundige verzorging door de bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/08/2006 pub. 26/09/2006 numac 2006011376 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vervanging van leden van de Hoge Raad voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 07/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006007231 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1998 houdende verdeling van de personeelsenveloppe voor de Militairen van het actief kader in periode van vrede type koninklijk besluit prom. 07/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006007227 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van het varend personeel van de krijgsmacht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/08/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006014200 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter en de leden van de Commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten type ministerieel besluit prom. 07/08/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006014202 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter en van de leden van de Examencommissie van matroos voor de binnenvaart type ministerieel besluit prom. 07/08/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006014201 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter en de leden van de Commissie belast met het houden van het examen van de gegadigden voor het radardiploma voor de Rijn type ministerieel besluit prom. 07/08/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006014199 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter en de leden van de Examencommissie belast met de organisatie van de examens over de vakkennis met het oog op het behalen van de vaarbewijzen A en B type ministerieel besluit prom. 07/08/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006011375 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van bevoegde instanties, aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van de artikelen 10, 11 en 12 van het koninklijk besluit van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische type ministerieel besluit prom. 07/08/2006 pub. 16/08/2006 numac 2006022806 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende gebruikstoelating van vaccins voor diergeneeskundig gebruik ter voorkoming van eendenpest
^