B.S. Index van de afkondigingen van 9 augustus 2006

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006031415 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit genomen met toepassing van artikel 23, § 1, negende lid, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, houdende het verbod voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 van het gebruik van sommige letterwoorden type ministerieel besluit prom. 09/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022839 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot oprichting van een BasisoverlegcomitĂ© voor de Pensioendienst voor de overheidssector

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006031411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief. - Gemeenteraadsverkiezingen 2006. - Terugbetaling van de reiskosten aan sommige kiezers type omzendbrief prom. 09/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006031410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Omzendbrief inzake de verkiezingsreglementering

document

type document prom. 09/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Administratieve onderrichtingen voor de voorzitters van de stembureaus type document prom. 09/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006031412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Onderrichtingen voor de voorzitters van de hoofdbureaus
^