B.S. Index van de afkondigingen van 21 augustus 2006

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006009590 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand type ministerieel besluit prom. 21/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006003420 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 21/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006022904 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten
^