B.S. Index van de afkondigingen van 23 augustus 2006

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006003422 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan
^