B.S. Index van de afkondigingen van 24 augustus 2006

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006022435 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap type ministerieel besluit prom. 24/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006003423 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/08/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006022912 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Omzendbrief betreffende het vastleggen van de voorwaarden voor het gebruik van het logo van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 14/11/2006 numac 2006029166 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la province de Liège André VESALE » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 14/11/2006 numac 2006029149 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la province de Liège RENNEQUIN SUALEM » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006029152 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole provinciale de CHARLEROI-UT » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006029154 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole provinciale MONS-BORINAGE-CENTRE » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006029165 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Province de Liège LEON-ELI TROCLET » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006029172 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole CHARLEMAGNE » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006029173 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française R. SCHUMAN » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006029169 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole catholique du Luxembourg - Blaise Pascal » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole catholique Charleroi-Europe » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 14/11/2006 numac 2006029157 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 14/11/2006 numac 2006029146 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la province de Namur » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006029186 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 houdende het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs en van het besluit van de Executieve van de F type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006029183 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2006 tot vaststelling van het repertorium van de 7e vervolmakings- en specialisatiejaren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 14/11/2006 numac 2006029168 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Albert JACQUARD » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 14/11/2006 numac 2006029158 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole FRANCISCO FERRER de la ville de Bruxelles » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 14/11/2006 numac 2006029150 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole ISELL » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 14/11/2006 numac 2006029153 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole - Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis - ISFSC » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 14/11/2006 numac 2006029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole d'Enseignement supérieur de Namur-IESN » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 14/11/2006 numac 2006029151 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole mosane d'Enseignement supérieur » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 14/11/2006 numac 2006029148 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole namuroise catholique-HENAC » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006029156 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole libre du Hainaut occidental » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006203373 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 houdende toepassing van artikel 19, § 3, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisati type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006203347 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 oktober 2005 tot vaststelling van sommige opleidingsprofielen bepaald overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 27 oktober type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006029159 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Lucia De Brouckere » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2006-2007, aan het net van het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs, bij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van sommige opleidingsprofielen bepaald overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs met toepassing van artikel 3, 6°, van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juli 2006 houdende toekenning van bijkomende lestijden leraar voor het schooljaar 2006-2007 aan de vestigingen die positi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juli 2006 tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2006-2007, aan het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006029132 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juli 2006 tot toekenning van een dotatie, voor het schooljaar 2006-2007, aan het secundair onderwijsnet ingericht door de Fran type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 mei 2004 tot vaststelling van sommige opleidingsprofielen bepaald overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006029161 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole EPHEC » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri Spaak » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006029155 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole provinciale du Hainaut occidental » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006029174 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006203369 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juli 2006 tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2006-2007, aan de inrichtende macht van de vrije school vo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006203366 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing voor het schooljaar 2006-2007 van de artikelen 21bis en 21ter van het decreet van 2 juli 1990 betreffende de berekening en de aanwending van het totaal aantal lestijden-leerkracht voor type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006029171 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Roi Baudouin » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006029163 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de Bruxelles » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006029162 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Léonard de Vinci » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006029164 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Galilée » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006029160 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole libre de Bruxelles - Ilya Prigogine » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen

erratum

type erratum prom. 24/08/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006204220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole FRANCISCO FERRER de la ville de Bruxelles » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen. - Err
^