B.S. Index van de afkondigingen van 26 augustus 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006003408 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole federale overheidsdienst financien Wet houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006003409 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 26 augustus houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij type koninklijk besluit prom. 26/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006011380 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen
^