B.S. Index van de afkondigingen van 29 augustus 2006

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022898 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2006 van de datum en organisatiemodaliteiten van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn v type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003414 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 62bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in artikel 318 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006003428 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2006 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 26/09/2006 numac 2006022906 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2002 tot vaststelling van de toegelaten chemische vormen van nutriënten en van andere voedingsstoffen, die in voedingsmiddelen voor bijzondere voeding mogen gebruikt worden type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006203179 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006203183 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

document

type document prom. 29/08/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031447 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Volgnummers toegekend aan de lijstenverenigingen met vermelding van hun letterwoorden
^