B.S. Index van de afkondigingen van 30 augustus 2006

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/08/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006011427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van het kader voor de invoering van een computerprogramma waarmee het voordeligste aanbod van elektronische communicatiediensten kan worden bepaald

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203767 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het taalbadonderwijs toegelaten wordt
^