B.S. Index van de afkondigingen van 7 september 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/09/2006 pub. 25/09/2006 numac 2006007258 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het politiek verlof van de militairen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/09/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007027020 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij bepaalde gronden, gelegen op het grondgebied van de stad Moeskroen, als gemengde bedrijfsruimten bestemd worden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/09/2006 pub. 26/09/2006 numac 2006031463 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de leden van de Kamer van de Middenstand van de Raad

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/09/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006203032 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de erkenning en de opvolging van de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie type besluit van de waalse regering prom. 07/09/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006203070 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn, en van zijn uitvoeringsbesluit van 1 april 2004

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/09/2006 pub. 08/03/2007 numac 2007000137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 52 inzake de wet van 1 april 2006 betreffende de agenten van politie, hun bevoegdheden en de voorwaarden waaronder hun opdrachten worden vervuld. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 07/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006000784 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 52 inzake de wet van 1 april 2006 betreffende de agenten van politie, hun bevoegdheden en de voorwaarden waaronder hun opdrachten worden vervuld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/09/2006 pub. 25/02/2011 numac 2011029083 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het Bemiddelingsbureau bij de Algemene directie Cultuur van de Franse Gemeenschap

arrest

type arrest prom. 07/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006031465 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit betreffende de toekenningsvoorwaarden voor de Brussel'Air-premie in ruil voor de schrapping van de nummerplaat en de vernietiging van vervuilende voertuigen

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/09/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006033093 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de koninklijke commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de bescherming van monumenten en landschappen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/09/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006033089 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende sluiting van de gewone zitting 2005-2006 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
^