B.S. Index van de afkondigingen van 12 september 2006

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/09/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006003438 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter van de Afdeling « Fiscaliteit en Parafiscaliteit » en zijn benoeming tot lid van het bureau van de Hoge Raad van Financiën type ministerieel besluit prom. 12/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006203414 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 12/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006203412 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006
^