B.S. Index van de afkondigingen van 25 september 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/09/2006 pub. 11/07/2007 numac 2007202061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 25/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006022981 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en universitaire zorgprogramma's voor het ziekenhuis « Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter » type koninklijk besluit prom. 25/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006022982 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en universitaire zorgprogramma's voor het ziekenhuis « Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola » type koninklijk besluit prom. 25/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006022980 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en universitaire zorgprogramma's voor het ziekenhuis « Universitair Psychiatrisch Centrum Salve Mater » type koninklijk besluit prom. 25/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006022979 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en universitaire zorgprogramma's voor het ziekenhuis « Jules Bordet Instituut » type koninklijk besluit prom. 25/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006014190 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenhede type koninklijk besluit prom. 25/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006014191 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 25/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 25/09/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006023021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedsel-44jketen en Leefmilieu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/09/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006012470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende benoeming van de ambtenaar aangesteld door de Minister van Werk in de Commissie Sociale Maribel type ministerieel besluit prom. 25/09/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006011436 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 25/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006031498 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 19 februari 2004 betreffende de benoeming van de leden van de Erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen type ministerieel besluit prom. 25/09/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006023018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de ambtenaar aangesteld door de Minister van Volksgezondheid in de Commissie Sociale Maribel type ministerieel besluit prom. 25/09/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de ambtenaar aangesteld door de Minister van Sociale Zaken in de Commissie Sociale Maribel type ministerieel besluit prom. 25/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006036568 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 januari 2006 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203766 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leden van de erkenningscommissie
^