B.S. Index van de afkondigingen van 3 oktober 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000760 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 77 van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering v type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de artikelen 117 tot 119, 121, 122 en 124 van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006000671 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 maart 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000670 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloos type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 6 juni 2006 tot vaststelling van de overeenstemming tussen de Belgische en Europese klassen inzake reactie bij brand voor een reeks van producten voor type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de wet van 23 december 2005 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006023075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006023076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de artikelen 12, 13, 26 en 77 van de programmawet van 27 december 2005 type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006000786 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op 5 mei 2006 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincie Waals-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waar type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006000787 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juli 2005 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 3 en 4 juli 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006000785 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hevige regenval die heeft plaatsgevonden op 6 juli 2006 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgest type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006000789 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2006 waarbij de hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op 29 en 30 juli 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de pr type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006000788 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2006 waarbij de hevige regenval die heeft plaatsgevonden op 19 en 20 augustus 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, O type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006011440 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwa type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006003480 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal management- en staffuncties bij de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006000675 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op h

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/10/2006 pub. 21/11/2006 numac 2006023113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Stichting tegen Kanker » voor de uitvoering van de enquête 2007 over tabaksprevalentie type ministerieel besluit prom. 03/10/2006 pub. 21/11/2006 numac 2006023115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « BELTA » voor inplementatie van het Belgisch netwerk van rookvrije ziekenhuizen type ministerieel besluit prom. 03/10/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006023114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW « Communicatie - Tabak - Horeca » voor de aankoop van reclameruimte en voor het versturen van de leaflet type ministerieel besluit prom. 03/10/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006011392 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor boekhoudkundige normen

arrest

type arrest prom. 03/10/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006003505 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen 10 OKTOBER 2006. - Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan he type arrest prom. 03/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006003493 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkanto type arrest prom. 03/10/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006003491 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben
^