B.S. Index van de afkondigingen van 19 oktober 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006000747 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006000725 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 betreffende het voorstel tot stopzetting van de arbeid gericht tot personen die door een beroepsziekte aangetast of bedreigd zijn type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006000748 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 19 november 2004 tot invoering van een heffing op omwisselingen van deviezen, bankbiljetten en munten type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006000749 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 juli 2006 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006000740 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 4 juli 2006 tot vaststelling van het rookverbodsteken voor openbare plaatsen type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006000739 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 19 juli 2006 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006000732 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen van het eerste semester van het jaar 2006 tot wijziging inzonderheid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006000736 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen r type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006000734 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 maart 2006 houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maar type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006011536 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet, met het oog op het bepalen van de maximale jaarlijkse kostenpercent type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot uitvoering van artikel 6, 8°, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006000727 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 2 juni 2006 tot wijziging van artikel 1, 3°, tweede lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006000726 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2006 houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2006 aan de openbare centra vo type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006000743 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van titel III, afdelingen II en III betreffende de diensten nucleaire geneeskunde van de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houd type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006000751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de artikelen 1, 4 en 5 van de wet van 22 mei 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvorderin type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 25/01/2007 numac 2006000752 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 september 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de elementen van de ongevalsaangifte over te dragen aan type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 25/01/2007 numac 2006000746 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroe type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 24/01/2007 numac 2006000741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot uitvoering van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instr type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006000728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experiment type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor oude type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006000742 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 juli 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van het roken in openbare plaatsen type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 08/11/2006 numac 2006023074 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006000733 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 2 juni 1999 houdende tijdelijke maatregelen betreffende het gebruik van het document voor begeleiding van slachtpluimvee bedoeld in artikel 7 van het k type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006000735 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 7 juli 2006 tot wijziging van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 februari 2006 betreffende de afschaffing, voor bepaalde documenten, van het vereiste van eensluidend verklaring type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006011468 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 24 oktober 2005 betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de leve type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000754 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 juli 1957 tot aanvulling van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van titel VII, hoofdstuk II, afdeling 1, van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen, met betrekking tot de landverzekeringsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000722 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentel type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000753 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 mei 2006 betreffende de toekenning van een verlof voorafgaand aan de pensionering voor de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 31/10/2006 numac 2006011467 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet, met het oog op het bepalen van de maximale jaarlijkse kostenpercent type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 1 april 2006 betreffende de agenten van politie, hun bevoegdheden en de voorwaarden waaronder hun opdrachten worden vervuld type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000731 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 juni 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische ap type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006000745 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 24 augustus 2006 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/10/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006011465 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling type ministerieel besluit prom. 19/10/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006023085 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 19/10/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006000852 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van de zone onder toezicht, bedoeld in artikel 11, § 3, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031547 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007031055 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de samenstelling van de plenaire vergadering van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht door de ordonnantie van 10 februari 2000 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de financiële actoren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006031579 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de statuten van de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2006 pub. 12/12/2006 numac 2006031600 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2006-2007 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006031621 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de samenstelling van de plenaire vergadering van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht door de ordonnantie van 10 februari 2000

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/10/2006 pub. 08/11/2006 numac 2006203663 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot beslissing tot uitvoering van een effectonderzoek over het voorontwerp van herziening van het gewestplan van Marche-La Roche met het oog op de opneming van een gemengde bedrijfsruimte voor de vestiging van een zuivelbedr type besluit van de waalse regering prom. 19/10/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006203572 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de bevoegdheidsoverdrachten inzake uitgaven verbonden met de werking van de administratieve cel van de bijzondere afgevaardigde in het kader van het strategisch plan "Creatie van activiteiten en banen"

erratum

type erratum prom. 19/10/2006 pub. 16/05/2008 numac 2008011189 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling. - Errata

arrest

type arrest prom. 19/10/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006031580 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 06/415 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2006. - Uittreksel

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/10/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006033114 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende installatie van de centrale autoriteit van de Gemeenschap inzake adoptie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/10/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006033113 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende benoeming van de leden van de adviescommissie voor de ziekenhuizen en van de adviescommissie voor de opvangvoorzieningen voor bejaarden alsmede houdende vastlegging van hun reisvergoeding en van hun presentiegelden type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/10/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006033106 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van verschillende statutaire bepalingen betreffende het personeel van het Ministerie en van bepaalde paragemeenschappelijke inrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap
^