B.S. Index van de afkondigingen van 30 oktober 2006

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/10/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006009883 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van twee assessoren en een plaatsvervangend assessor in de Franstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 30/10/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006023170 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 30/10/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204209 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 51 en programma 02 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

decreet

type decreet prom. 30/10/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006033111 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, gedaan te Parijs op 20 oktober 2005 type decreet prom. 30/10/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006033110 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen om de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen, aangenomen te Parijs op 14 november 1970
^