B.S. Index van de afkondigingen van 3 juni 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/06/2007 pub. 03/11/2009 numac 2009000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel, gedaan te Warschau op 16 mei 2005. - Duitse vertaling type wet prom. 03/06/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007015100 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San Marin type wet prom. 03/06/2007 pub. 09/01/2008 numac 2007015104 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen , ond type wet prom. 03/06/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007015099 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek type wet prom. 03/06/2007 pub. 09/07/2007 numac 2007003353 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 11 augustus 1987 houdende waarborg van werken uit edele metalen type wet prom. 03/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007201589 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de gemeentelijke en provinciale mandatarissen type wet prom. 03/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007201590 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de mandatarissen van de ondergeschikte besturen type wet prom. 03/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007011277 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet met betrekking tot de kosteloze borgtocht type wet prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse arbeidsbepalingen type wet prom. 03/06/2007 pub. 11/07/2008 numac 2008000558 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse arbeidsbepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 03/06/2007 pub. 17/02/2012 numac 2007015102 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 155 betreffende arbeidsveiligheid, gezondheid en het arbeidsmilieu, aangenomen te Genève op 22 juni 1981 door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (2) type wet prom. 03/06/2007 pub. 22/07/2009 numac 2007015098 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel, gedaan te Warschau op 16 mei 2005 (2) type wet prom. 03/06/2007 pub. 19/08/2013 numac 2013000496 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 161 betreffende de bedrijfsgezondheidsdiensten, aangenomen te Genève op 26 juni 1985 door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie. - Duitse vertaling type wet prom. 03/06/2007 pub. 17/02/2012 numac 2007015101 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 161 betreffende de bedrijfsgezondheidsdiensten, aangenomen te Genève op 26 juni 1985 door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (2) type wet prom. 03/06/2007 pub. 11/07/2013 numac 2013000450 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 155 betreffende arbeidsveiligheid, gezondheid en het arbeidsmilieu, aangenomen te Genève op 22 juni 1981 door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007201817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022967 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de « Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité » type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007201730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de aardappelverwerkende nij type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007201949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77quater van 30 maart 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001 tot type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007000513 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van lawaai op het werk m type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007201818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de D type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007022982 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de Federale Regering werd gesloten met de betrokken representatieve organi type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007003331 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitbreiding van de lijst van de deelnemers aan effectenafwikkelingssystemen zoals bedoeld in artikel 2, § 2, van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve kar type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023068 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007201729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007201798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende outplacementbegeleiding voor werknemers type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007201802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007201800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot oprichting van het sectoraal fonds voor de 2e pe type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007201787 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vaststelling van het bedr type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007201799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007201795 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de meting van de opleidingsinspanningen in de onde type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 20 maart 2007 inzake het verbod op de financiering van de productie, gebruik en bezit van antipersoonsmijnen en submunitie type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 23/12/2016 numac 2016000810 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 28 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 01/10/2008 numac 2008000814 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel XII.VII.18, § 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 15/02/2008 numac 2008000094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de Diensten Enquêtes bij de Vaste Comités P en I en van het personeel van de Algemene Inspectie van de fede type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 01/04/2019 numac 2019011359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen. - Duitse vertaling. - Erratum type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007000906 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2003 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 23/08/2007 numac 2007000753 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot tijdelijke aanpassing, voor wat het jaar 2008 betreft, van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007023124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2003 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007000514 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 25/07/2007 numac 2007201801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de col type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 25/07/2007 numac 2007201731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de vrijstelling van arbeidsp type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007000510 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 januari 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebru type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007014212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 7 op de spoorlijn 37 Luik-Guillemins-Aachen-HBF te Baelen machtigt mits het bouwen van een overbrugging en dat de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van algemeen nut verklaart type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot vaststelling van sommige modaliteiten bij tewerkstelling in een oorlogszone type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de toekenning van maaltijdcheques in het waarde type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 augustus 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot waarborg van een compenserende vergoeding ten gevolge van de beëindigi type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007000512 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007202047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingspr type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 01/10/2014 numac 2014000732 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007022971 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het Kinderbijslagfonds VEV type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 21 april 2007 tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201793 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Lu type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007022890 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, tiende lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007022892 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid en § 2, vierde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007022893 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van diverse weddenbijslagen toegekend aan militairen type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007022962 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 12, § 1, a), en 21, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voo type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007022891 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 2, vierde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007022963 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007022955 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de m type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007201591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, H type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007201790 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 168bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007201781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 144 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007012209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot tijdelijke aanpassing, voor wat het jaar 2008 betreft, van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000481 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reiskosten voor de leden van de kiesbureaus type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 4 mei 2007 tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons en gemeenten die voor het gebruik van een geautomat type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007003268 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201775 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 1975 tot vaststelling van het aantal leden van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007022872 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 15bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007003311 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14quinquies van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007003312 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 tot invoering van de verplichte indiening langs elektronische weg van fiches, samenvattende opgaven en aangiften in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007201782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 65 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel 2, § 3, van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 7, &s type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007201715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vermindering van het vereist gemiddeld minimum aantal werknemers tot vijf krachtens artikel 10, § 2, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007201600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant (1) type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007000532 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de Diensten Enquêtes bij de Vaste Comités P en I en van het personeel van de Algemene inspectie van de fede type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007000409 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel XII.VII.18, § 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007003187 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op vrijdag 13 juli 2007 type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007022975 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de patiënten die lijden type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007022976 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandm type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007014207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht BELGACOM type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007022970 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de regels voor de berekening van de forfaitaire honoraria type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007003322 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007003345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 13-21-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot dekking van allerlei uitgaven die verband houden met de he type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007014210 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 54bis op de spoorlijn 34 Hasselt-Luik te Diepenbeek machtigt mits de aanleg van een langsweg naar overweg nr. 54 op dezelfde spoorlijn en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor nodige percelen type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007014209 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 57 gelegen op de spoorlijnen 66 Brugge-Kortrijk en 73 Deinze- De Panne te Lichtervelde machtigt mits de bouw van een onderbrugging en dat de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor nodige percelen type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022974 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de analgetica betreft type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007023000 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 34, eerste lid, 27°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009569 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 4, 5 en 6 van de wet van 13 december 2005 houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007003204 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 154bis , derde lid, en 2751, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007022999 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37novies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, evenals het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdst type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007022980 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007022992 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007015092 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1993 houdende oprichting van de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007003245 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007007163 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 november 2005 tot bepaling van het tuchtreglement van het onderwijzend burgerpersoneel van de Koninklijke Militaire School en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1998 type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003294 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten

document

type document prom. 03/06/2007 pub. 18/09/2007 numac 2007003408 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007

erratum

type erratum prom. 03/06/2007 pub. 23/08/2007 numac 2007011424 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. - Errata type erratum prom. 03/06/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007023126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de regels voor de berekening van de forfaitaire honorari

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 03/06/2007 pub. 25/07/2007 numac 2007003186 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de door de Nationale Loterij ten gunste van de Lotto-deelnemers georganiseerde promotie-actie, genaamd « Zomerspeelpot 2007 »
^