B.S. Index van de afkondigingen van 21 juni 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/06/2007 pub. 12/07/2007 numac 2007012275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 30 en 42 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/06/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007011354 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Raad voor het verbruik type ministerieel besluit prom. 21/06/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202478 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007. type ministerieel besluit prom. 21/06/2007 pub. 09/07/2007 numac 2007036025 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het toezichtcomité ter implementatie van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031293 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het letterwoord van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2007 pub. 27/07/2007 numac 2007031309 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007031307 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van het prestatieonderzoek, de genetische waardebepaling, de kunstmatige inseminatie en de toelating van raszuivere fokrunderen tot de voortplanting type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031291 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juni 2006 inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007031279 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van de gemeente Sint-Gillis ter aanvulling van het bijzonder bestemmingsplan « Wijk van de Fonsnylaan nr. 1 » van de gemeente Sint-Gillis en omvattende de 4 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031308 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007031310 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de indus

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007202362 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale INTERMOSANE als elektriciteitsdistributienetbeheerder aangewezen wordt voor het grondgebied van de stad Verviers en van de gemeenten Herve en Limburg type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007202370 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale AIESH als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeente Froidchapelle en van de stad Couvin aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007202364 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale SIMOGEL als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeente Pecq aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007202371 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale GASELWEST als elektriciteitsdistributienetbeheerder aangewezen wordt voor het grondgebied van de gemeenten Celles , Komen-Waasten, Elzele (uitsluitend voor de voormalige gemeente Elzele), Frasnes-le type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007202373 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale ALE als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van het stadscentrum van Luik aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007202372 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale ALE als elektriciteitsdistributienetbeheerder aangewezen wordt voor het grondgebied van de stad Luik en van de gemeente Neupré type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007202375 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale IDEG als gasdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeente Les Bons Villers aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 27/07/2007 numac 2007202453 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2004 houdende uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Enneilles" type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007203140 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling van het besluit van 4 december 2003 waarbij beslist wordt het gewestplan Waver-Geldenaken-Perwez aan herziening te onderwerpen door opneming van een natuurgebied en een landbouwgebied als planologische compen type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007027145 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de herziening van het gewestplan Hoei-Borgworm definitief aangenomen wordt met het oog op de uitbreiding van een ontginningsgebied en op de herbestemming als bosgebied van een gedeelte van dat gebied op het grondgebi type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007202360 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale INTEREST als elektriciteitsdistributienetbeheerder aangewezen wordt voor het grondgebied van de gemeenten Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Plombières en Raeren type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007202192 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de integratiehulp voor gehandicapte jongeren type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007202190 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde begeleidingsdiensten voor volwassenen type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007202191 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diens type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007202363 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale GASELWEST als gasdistributienetbeheerder aangewezen wordt voor het grondgebied van Celles , Komen-Waasten en Mont-de-l'Enclus. type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007202228 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007027150 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de herziening van het gewestplan Hoei-Borgworm definitief aangenomen wordt met het oog op de uitbreiding van een ontginningsgebied en op de herbestemming als bosgebied van een gedeelte van dat gebied op het grondgebi type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007202390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 14 december 2006 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de "initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale" , afgekort : type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007202361 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale ALE als elektriciteitsdistributienetbeheerder aangewezen wordt voor het grondgebied van de stad Malmedy en van de gemeente Waimes type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007202374 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale IDEG als elektriciteitsdistributienetbeheerder aangewezen wordt voor het grondgebied van de stad Couvin . type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007202365 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale PBE als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeenten Chastre, Incourt, Perwijs en Villers-la-Ville aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007202366 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale IEH als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeente Pecq aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007202369 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale AIEG als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeenten Rumes, Andenne, Gesves, Ohey en Viroinval aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007202368 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale IDEG als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de stad Namen en van de gemeente Les Bons Villers aangewezen wordt. type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007202367 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale IEH als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeenten Celles , Elzele (uitsluitend de voormalige gemeenten Lahamaide, Wodecq) en Frasnes-lez-Anvaing (uitsluitend de voo type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007202933 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de herziening van het gewestplan Hoei-Borgworm definitief aangenomen wordt met het oog op de uitbreiding van een ontginningsgebied en op de herbestemming als bosgebied van een gedeelte van dat gebied op het grondgebi

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/06/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008000261 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 21/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007000642 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006

erratum

type erratum prom. 21/06/2007 pub. 12/09/2007 numac 2007202789 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale IEH als elektriciteitsdistributienetbeheerder aangewezen wordt voor het grondgebied van de gemeenten Celles , Elzele (uitsluitend de voormalige gemeenten Lahamaide, Wodecq) en Frasnes-lez-Anvaing (u type erratum prom. 21/06/2007 pub. 12/09/2007 numac 2007202790 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale PBE als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeenten Chastre, Incourt, Perwijs en Villers-la-Ville aangewezen wordt. - Erratum

arrest

type arrest prom. 21/06/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007031375 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Onteigeningsbesluit betreffende het terrein van Landsverdediging gelegen in het Kwartier Koning Albert I, te 1130 Brussel
^