B.S. Index van de afkondigingen van 16 juli 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/07/2007 pub. 25/07/2007 numac 2007003390 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 16/07/2007 pub. 30/07/2007 numac 2007023168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 1986 houdende samenstelling van de Directieraad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 16/07/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007202677 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 februari 2004 tot vaststelling van de minimale criteria voor de erkenning van de gedifferentieerde kwaliteit in de varkenssector

bericht

type bericht prom. 16/07/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007011383 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht betreffende het koninklijk besluit van 8 juni 2007 betreffende de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes, de procedures inzake tarieven, de p

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/07/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit
^