B.S. Index van de afkondigingen van 21 september 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007012607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007036716 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2007 tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007036836 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007036835 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de administratieve omkadering in het deeltijds kunstonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007036859 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 1997 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 12/11/2007 numac 2007036937 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.6, basisallocatie 11.01 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 14/11/2007 numac 2007036938 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 betreffende de toekenning van een niet-verworven salarisschaal voor de houders van het getuigschrift grondige kennis verplichte tweede taal Frans, het b type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 14/11/2007 numac 2007036939 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het varend personeel in het gewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 14/11/2007 numac 2007036948 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende taak- en functiedifferentiatie in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007036863 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2003 betreffende de vastlegging van de prestaties van een ambt in het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007036758 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding Master of Theology in Evangelical and Pentecostal Studies als nieuwe opleiding van het Continental Theological Seminary type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007036765 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007036814 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bes type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007036824 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007036741 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007036717 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot samenstelling van de toezichtcommissie in het kader van het gezondheidsinformatiesysteem en tot bepaling van de presentiegelden en vergoedingen van de leden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/2007 pub. 04/12/2007 numac 2007029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal inspecteurs binnen de Algemene Inspectiedienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/2007 pub. 16/11/2007 numac 2007029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007029347 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 september 1996 houdende vaststelling van het totaal aantal en het aantal verloven per affectatie voor opdracht, toegekend krac type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van de inrichtingen van het gesubsidieerd officieel onderwijs

erratum

type erratum prom. 21/09/2007 pub. 29/10/2008 numac 2008203782 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding Master of Theology in Evangelical and Pentecostal Studies als nieuwe opleiding van het Continental Theological Seminary. - Erratum
^