B.S. Index van de afkondigingen van 8 oktober 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/10/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007003483 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan
^